Dumpty Deedle Dee Dum Dee
(1918)
Hal Crane (w), Walter Donaldson (m)
  • Lyrics
Dumpty Deedle Dee Dum Dee
1918
English
Hal Crane
Walter Donaldson
VERSE 1
Dumpty Deedle Dee Dum Dee
Obie Companies
5th Street Public Market
Inn At The 5th
The Gordon Hotel
OFAM Winter Title Sponsor
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor