Shuffle Off To Buffalo
42nd Street, (1932)
Shuffle Off To Buffalo
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor